کاتالوگ


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت


آخرین محصولات اضافه شده
Farcry New Dawn
Farcry New Dawn

۱۸۰,۰۰۰ریال
Action Games Collection 5
Action Games Collection 5

۲۴۰,۰۰۰ریال
Action Games Collection 2
Action Games Collection 2

۱۷۰,۰۰۰ریال
 بازی Action Games Collection 6
بازی Action Games Collection 6

۲۴۰,۰۰۰ریال
 بازی Action Games Collection 4
بازی Action Games Collection 4

۲۴۰,۰۰۰ریال
 بازی Action Games Collection 3
بازی Action Games Collection 3

۲۴۰,۰۰۰ریال
 بازی Kids Games Collection 1
بازی Kids Games Collection 1

۲۲۰,۰۰۰ریال
PES 2019 Lite 3
PES 2019 Lite 3

۱۷۰,۰۰۰ریال
Smart Windows 7 SP1 هوشمند
Smart Windows 7 SP1 هوشمند

۱۶۰,۰۰۰ریال
Windows 7 SP1 All Edition Update 2019
Windows 7 SP1 All Edition Update 2019

۱۳۰,۰۰۰ریال
Call Of Duty Collection
Call Of Duty Collection

۲۰۰,۰۰۰ریال
Sniper Games Collection
Sniper Games Collection

۲۰۰,۰۰۰ریال
Need For Speed Collection 2
Need For Speed Collection 2

۱۶۰,۰۰۰ریال
Need For Speed Collection 1
Need For Speed Collection 1

۲۰۰,۰۰۰ریال
Action Games Collection
Action Games Collection

۱۶۰,۰۰۰ریال
Strategy Games Collection 2
Strategy Games Collection 2

۱۸۰,۰۰۰ریال
Strategy Games Collection 1
Strategy Games Collection 1

۱۵۰,۰۰۰ریال
Pro Evolution soccer Collection 6 In 1
Pro Evolution soccer Collection 6 In 1

۱۸۰,۰۰۰ریال
Need For Speed Collection
Need For Speed Collection

۱۸۰,۰۰۰ریال
Action Games Collection 4
Action Games Collection 4

۱۸۰,۰۰۰ریال
Action Games Collection 1
Action Games Collection 1

۱۵۰,۰۰۰ریال
Sniper Games Collection
Sniper Games Collection

۱۸۰,۰۰۰ریال
مجموعه بازی های تک تیراندازی
مجموعه بازی های تک تیراندازی

۱۵۰,۰۰۰ریال
مجموعه بازی های کودکانه
مجموعه بازی های کودکانه

۱۵۰,۰۰۰ریال
مجموعه بازی های کماندو
مجموعه بازی های کماندو

۱۵۰,۰۰۰ریال
مجموعه بازی های رزمی
مجموعه بازی های رزمی

۱۵۰,۰۰۰ریال
مجموعه بازی های اکشن 6
مجموعه بازی های اکشن 6

۱۵۰,۰۰۰ریال
مجموعه بازی های اکشن 5
مجموعه بازی های اکشن 5

۱۵۰,۰۰۰ریال
مجموعه بازی های اکشن 4
مجموعه بازی های اکشن 4

۱۵۰,۰۰۰ریال
مجموعه بازی های اکشن 3
مجموعه بازی های اکشن 3

۱۵۰,۰۰۰ریال
مجموعه بازی های اکشن 2
مجموعه بازی های اکشن 2

۱۵۰,۰۰۰ریال
XBOX Rayman Legends
XBOX Rayman Legends

۱۴۰,۰۰۰ریال
XBOX NFS MostWanted 2
XBOX NFS MostWanted 2

۱۴۰,۰۰۰ریال
XBOX Wanted
XBOX Wanted

۱۴۰,۰۰۰ریال
مجموعه نرم افزاری گردو Gerdoo Pack V38 - 2019
مجموعه نرم افزاری گردو Gerdoo Pack V38 - 2019

۱,۰۹۰,۰۰۰ریال
Assassins Creed ODYSSEY
Assassins Creed ODYSSEY

۲۸۰,۰۰۰ریال
Resident Evil2 Remake
Resident Evil2 Remake

۲۴۰,۰۰۰ریال
Windows 10 Redstone 6 + Assistant
Windows 10 Redstone 6 + Assistant

۱۷۰,۰۰۰ریال
Windows 10 Redstone 6 + AutoDriver
Windows 10 Redstone 6 + AutoDriver

۱۷۰,۰۰۰ریال
Windows 10 Redstone 6
Windows 10 Redstone 6

۱۵۰,۰۰۰ریال
 جدیدترین عناوین بازی های کامپیوتری
 
Battlefield V
Battlefield V
قیمت:
۳۸۰,۰۰۰ریال
 
 
Aven Colony
Aven Colony
قیمت:
۱۳۰,۰۰۰ریال
 
 
Dark Souls
Dark Souls
قیمت:
۱۳۰,۰۰۰ریال
 
 
City of Brass
City of Brass
قیمت:
۱۳۰,۰۰۰ریال
 
 
Tomb Raider: A Survivor Is Born
Tomb Raider: A Survivor Is Born
قیمت:
۱۵۰,۰۰۰ریال
 
 
Counter Strike Collection
Counter Strike Collection
قیمت:
۱۳۰,۰۰۰ریال
 
 
Stronghold Collection
Stronghold Collection
قیمت:
۱۳۰,۰۰۰ریال
 
 
PES Collection
PES Collection
قیمت:
۱۳۰,۰۰۰ریال
 
 
Just Cause 4
Just Cause 4
قیمت:
۲۴۰,۰۰۰ریال
 
 
ZHEROS
ZHEROS
قیمت:
۱۰۰,۰۰۰ریال
 
 
Nascar Heat 3
Nascar Heat 3
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ریال
 
 
Civilization VI
Civilization VI
قیمت:
۱۳۰,۰۰۰ریال
 
 
TASTEE Lethal Tactics
TASTEE Lethal Tactics
قیمت:
۱۲۰,۰۰۰ریال
 
 
SpellForce 3
SpellForce 3
قیمت:
۱۵۰,۰۰۰ریال
 
 
Shadow of the Tomb Raider
Shadow of the Tomb Raider
قیمت:
۲۷۰,۰۰۰ریال
 
 
مجموعه بازی های استراتژی 2
مجموعه بازی های استراتژی 2
قیمت:
۱۳۰,۰۰۰ریال
 
 
مجموعه بازی های Tennager Games
مجموعه بازی های Tennager Games
قیمت:
۱۳۰,۰۰۰ریال
 
 
مجموعه بازی های ماشین
مجموعه بازی های ماشین
قیمت:
۱۳۰,۰۰۰ریال
 
 
مجموعه بازی های Fighting
مجموعه بازی های Fighting
قیمت:
۱۳۰,۰۰۰ریال
 
 
مجموعه بازی های اکشن تیمی
مجموعه بازی های اکشن تیمی
قیمت:
۱۳۰,۰۰۰ریال
 
 
Lego Marvel Super Heroes 2
Lego Marvel Super Heroes 2
قیمت:
۱۶۰,۰۰۰ریال
 
 
Resident Evil2 Remake
Resident Evil2 Remake
قیمت:
۲۴۰,۰۰۰ریال
 
 
Assassins Creed ODYSSEY
Assassins Creed ODYSSEY
قیمت:
۲۸۰,۰۰۰ریال
 
 
مجموعه بازی های اکشن 2
مجموعه بازی های اکشن 2
قیمت:
۱۵۰,۰۰۰ریال
 
 
مجموعه بازی های اکشن 3
مجموعه بازی های اکشن 3
قیمت:
۱۵۰,۰۰۰ریال
 
 
مجموعه بازی های اکشن 4
مجموعه بازی های اکشن 4
قیمت:
۱۵۰,۰۰۰ریال
 
 
مجموعه بازی های اکشن 5
مجموعه بازی های اکشن 5
قیمت:
۱۵۰,۰۰۰ریال
 
 
مجموعه بازی های اکشن 6
مجموعه بازی های اکشن 6
قیمت:
۱۵۰,۰۰۰ریال
 
 
مجموعه بازی های رزمی
مجموعه بازی های رزمی
قیمت:
۱۵۰,۰۰۰ریال
 
 
مجموعه بازی های کماندو
مجموعه بازی های کماندو
قیمت:
۱۵۰,۰۰۰ریال
 
 
مجموعه بازی های کودکانه
مجموعه بازی های کودکانه
قیمت:
۱۵۰,۰۰۰ریال
 
 
مجموعه بازی های تک تیراندازی
مجموعه بازی های تک تیراندازی
قیمت:
۱۵۰,۰۰۰ریال
 
 
Sniper Games Collection
Sniper Games Collection
قیمت:
۱۸۰,۰۰۰ریال
 
 
Action Games Collection 1
Action Games Collection 1
قیمت:
۱۵۰,۰۰۰ریال
 
 
Action Games Collection 4
Action Games Collection 4
قیمت:
۱۸۰,۰۰۰ریال
 
 
Need For Speed Collection
Need For Speed Collection
قیمت:
۱۸۰,۰۰۰ریال
 
 
Pro Evolution soccer Collection 6 In 1
Pro Evolution soccer Collection 6 In 1
قیمت:
۱۸۰,۰۰۰ریال
 
 
Strategy Games Collection 1
Strategy Games Collection 1
قیمت:
۱۵۰,۰۰۰ریال
 
 
Strategy Games Collection 2
Strategy Games Collection 2
قیمت:
۱۸۰,۰۰۰ریال
 
 
Action Games Collection
Action Games Collection
قیمت:
۱۶۰,۰۰۰ریال
 
 
Need For Speed Collection 1
Need For Speed Collection 1
قیمت:
۲۰۰,۰۰۰ریال
 
 
Need For Speed Collection 2
Need For Speed Collection 2
قیمت:
۱۶۰,۰۰۰ریال
 
 
Sniper Games Collection
Sniper Games Collection
قیمت:
۲۰۰,۰۰۰ریال
 
 
Call Of Duty Collection
Call Of Duty Collection
قیمت:
۲۰۰,۰۰۰ریال
 
 
PES 2019 Lite 3
PES 2019 Lite 3
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ریال
 
 
بازی Kids Games Collection 1
 بازی Kids Games Collection 1
قیمت:
۲۲۰,۰۰۰ریال
 
 
بازی Action Games Collection 3
 بازی Action Games Collection 3
قیمت:
۲۴۰,۰۰۰ریال
 
 
بازی Action Games Collection 4
 بازی Action Games Collection 4
قیمت:
۲۴۰,۰۰۰ریال
 
 
بازی Action Games Collection 6
 بازی Action Games Collection 6
قیمت:
۲۴۰,۰۰۰ریال
 
 
Action Games Collection 2
Action Games Collection 2
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ریال
 
 
Action Games Collection 5
Action Games Collection 5
قیمت:
۲۴۰,۰۰۰ریال
 
 
Farcry New Dawn
Farcry New Dawn
قیمت:
۱۸۰,۰۰۰ریال
 
 جدید ترین عناوین آموزشی و نرم افزاری
 
CSi Collection (Ver.19)
CSi Collection (Ver.19)
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ریال
 
 
FL Studio Collection (Ver.8)
FL Studio Collection (Ver.8)
قیمت:
۱۵۰,۰۰۰ریال
 
 
Cubase & Nuendo Collection (Ver.6)
Cubase & Nuendo Collection (Ver.6)
قیمت:
۱۵۰,۰۰۰ریال
 
 
Hard Disk Utility 2019
Hard Disk Utility 2019
قیمت:
۱۵۰,۰۰۰ریال
 
 
Rhinoceros & SketchUP Collection
Rhinoceros & SketchUP Collection
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ریال
 
 
JB Music Soft Collection
JB Music Soft Collection
قیمت:
۲۳۰,۰۰۰ریال
 
 
JB Abaqus 2019
JB Abaqus 2019
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ریال
 
 
JB MacOS Mojave 10.14
JB MacOS Mojave 10.14
قیمت:
۱۸۰,۰۰۰ریال
 
 
Assistant 2019 نصب اتوماتیک
Assistant 2019 نصب اتوماتیک
قیمت:
۱۶۰,۰۰۰ریال
 
 
Video Editing Assistant 2019
Video Editing Assistant 2019
قیمت:
۱۵۰,۰۰۰ریال
 
 
Recovery & Backup Assistant 2019
Recovery & Backup Assistant 2019
قیمت:
۱۵۰,۰۰۰ریال
 
 
Assistant 41Edition 2019
Assistant 41Edition 2019
قیمت:
۱۵۰,۰۰۰ریال
 
 
V.Ray Collection 2019
V.Ray Collection 2019
قیمت:
۱۶۰,۰۰۰ریال
 
 
SketchUp+ArchiCAD+Rhinoceros 2019 Collection
SketchUp+ArchiCAD+Rhinoceros 2019 Collection
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ریال
 
 
Graphic Assistant 2019
Graphic Assistant 2019
قیمت:
۱۶۰,۰۰۰ریال
 
 
CSI Collection 2019
CSI Collection 2019
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ریال
 
 
Sound + Mix Collection 2019
Sound + Mix Collection 2019
قیمت:
۱۶۰,۰۰۰ریال
 
 
Matlab 2019a
Matlab 2019a
قیمت:
۲۰۰,۰۰۰ریال
 
 
AutoCad Electrical + Mechanical + MEP 2020
AutoCad Electrical + Mechanical + MEP 2020
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ریال
 
 
AutoCad 2020
AutoCad 2020
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ریال
 
 
3Ds Max 2020
3Ds Max 2020
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ریال
 
 
CorelDRAW 2019 + Collection
CorelDRAW 2019 + Collection
قیمت:
۱۶۰,۰۰۰ریال
 
 
REVIT 2020
REVIT 2020
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ریال
 
 
CIVIL 3D + MAP + PLAN 3D + RASTER DESIGN 2020
CIVIL 3D + MAP + PLAN 3D + RASTER DESIGN 2020
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ریال
 
 
CIVIL 3D + MAP 3D 2020
CIVIL 3D + MAP 3D 2020
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ریال
 
 
REVIT 2020 64BIT
REVIT 2020 64BIT
قیمت:
۲۲۰,۰۰۰ریال
 
 
Matlab R2019a
Matlab R2019a
قیمت:
۲۵۰,۰۰۰ریال
 
 
AutoCad 2020 + LT
AutoCad 2020 + LT
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ریال
 
 
Visual Studio 2019 + Update
Visual Studio 2019 + Update
قیمت:
۲۵۰,۰۰۰ریال
 
 
Windows 10 19H1 Version 1903 + DriverPack Solution
Windows 10 19H1 Version 1903 + DriverPack Solution
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ریال
 
 
Windows 10 19H1 Version 1903 + Assistant
Windows 10 19H1 Version 1903 + Assistant
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ریال
 
 
Windows 10 19H1 Gamer Edition + DriverPack
Windows 10 19H1 Gamer Edition + DriverPack
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ریال
 
 
Windows 10 Redstone 6 Ver.1903
Windows 10 Redstone 6 Ver.1903
قیمت:
۱۵۰,۰۰۰ریال
 
 
Windows 10 Redstone 6 Ver.1903 + Assistant
Windows 10 Redstone 6 Ver.1903 + Assistant
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ریال
 
 
Windows 10 Redstone 6 UEFI
Windows 10 Redstone 6 UEFI
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ریال
 
 
Windows 10 Redstone 6
Windows 10 Redstone 6
قیمت:
۱۵۰,۰۰۰ریال
 
 
Windows 10 Redstone 6 + AutoDriver
Windows 10 Redstone 6 + AutoDriver
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ریال
 
 
Windows 10 Redstone 6 + Assistant
Windows 10 Redstone 6 + Assistant
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ریال
 
 
مجموعه نرم افزاری گردو Gerdoo Pack V38 - 2019
مجموعه نرم افزاری گردو Gerdoo Pack V38 - 2019
قیمت:
۱,۰۹۰,۰۰۰ریال
 
 
Windows 7 SP1 All Edition Update 2019
Windows 7 SP1 All Edition Update 2019
قیمت:
۱۳۰,۰۰۰ریال
 
 
Smart Windows 7 SP1 هوشمند
Smart Windows 7 SP1 هوشمند
قیمت:
۱۶۰,۰۰۰ریال
 
 جدیدترین عناوین بازی های XBOX
 
XBOX360 - Assassin's Creed Revelations
XBOX360 - Assassin's Creed Revelations
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX360 Call Of Duty World At War
XBOX360 Call Of Duty World At War
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX360 Call Of Duty MW2
XBOX360 Call Of Duty MW2
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX360 Injustic
XBOX360 Injustic
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX360 MetalGearSolid V
XBOX360 MetalGearSolid V
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX360 Sniper Ghost Warror
XBOX360 Sniper Ghost Warror
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX360 Crash Mind Over Mutabt
XBOX360 Crash Mind Over Mutabt
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX360 Crash Titans
XBOX360 Crash Titans
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX360 UP
XBOX360 UP
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX360 Halo Reach
XBOX360 Halo Reach
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX360 Call Of Duty MW3
XBOX360 Call Of Duty MW3
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX360 PES 2019
XBOX360 PES 2019
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX Thief
XBOX Thief
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX Castlevania
XBOX Castlevania
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX BEN10 Galactic Racing
XBOX BEN10 Galactic Racing
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX BOLT
XBOX BOLT
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX Darkseector
XBOX Darkseector
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX PopCap
XBOX PopCap
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX Rambo
XBOX Rambo
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX Ratatouille
XBOX Ratatouille
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX Thor
XBOX Thor
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
بهمراه لیگ برتر ایران XBOX FIFA 2019
بهمراه لیگ برتر ایران XBOX FIFA 2019
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOB Assassins Creed III
XBOB Assassins Creed III
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX Dishonored
XBOX Dishonored
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX Dark Souls
XBOX Dark Souls
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX Aliens Colonial Marines
XBOX Aliens Colonial Marines
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX Young Justice Legacy
XBOX Young Justice Legacy
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX Prototype 2
XBOX Prototype 2
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
Metro Last Light (XBOX)
Metro Last Light (XBOX)
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX Farcry 3
XBOX Farcry 3
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX Sniper Elite 2
XBOX Sniper Elite 2
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX Lego Batman 3
XBOX Lego Batman 3
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX Prison Break
XBOX Prison Break
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX NFS MostWanted 1
XBOX NFS MostWanted 1
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX Fast & Furious
XBOX Fast & Furious
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX Wanted
XBOX Wanted
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX NFS MostWanted 2
XBOX NFS MostWanted 2
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
XBOX Rayman Legends
XBOX Rayman Legends
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 

اخبار
آرشیو آخبار